Duem a terme intervenció amb infants i/o adolescents amb TDAH, TDL, SAF, amb retard maduratiu, discapacitat intel·lectual, dislèxia, dificultats d’aprenentatge, entre d’altres.

Amb una vessant educativa i psico-educativa, treballem les diferents habilitats personals, socials, d’autonomia i d’aprenentatge, d’una forma funcional i adaptativa.

Ens basem amb un pla específic de treball per cada infant, on treballem diferents programes segons les seves necessitats i demanda de la família i escola, on ens coordinem de forma continuada. Ens centrem primerament amb poder fer una reeducació pedagògica a l’alumne, utilitzant materials manipulatius d’aprenetatge, que siguin funcionals i motivadors.

Programes que treballem:

 • Comunicació
 • Interacció
 • Processos en el joc (joc funcional, constructiu i simbòlic)
 • Llenguatge
 • Reeducació
 • Habilitats motrius
 • Lectura i escriptura
 • Comprensió lectora i matemàtica
 • Programa d’educació emocional i habilitats personals
 • Autonomia de treball i responsabilitat personal
 • Autonomia personal i de carrer
 • Habilitats socials
 • Atenció i memòria