Les habilitats socials són un conjunt de competències conductuals que possibiliten que la persona mantingui relacions socials positives amb els altres i que afronti, de manera efectiva i adaptativa, les demandes del seu entorn social, aspectes que contribueixen significativament, per una part, a l’acceptació per part dels companys i, per altra, a un ajut i adaptació social adequat.

Una de les condicions que presenten les persones amb autisme és la dificultat de comprensió i la gestió de les relacions socials. És per això que des de Fem Camí duem a terme sessions grupals per treballar les habilitats socials i personals amb professionals especialistes en autisme. A través de la interacció, comunicació i el joc treballem aspectes necessaris per el desenvolupament de la persona i la inclusió social.

Els tallers grupals els dividim per edats, i son grups reduïts (entre 5 i 8 infants). Consta d’una hora setmanal i es duen al centre Fem Camí, però també fem sortides d’autonomia i activitats inclusives.

Duem a termes programes com:

  • Habilitats personals
  • Habilitats socials
  • Educació socio-emocional
  • Autonomia
  • Relacions interpersonals i cercles d’amistat
  • Autoconeixemnet i autodeterminació
  • Sexualitat i afectivitat

A part del taller grupal d’habilitats socials, dins de la intervenció individual de l’infant i/o jove treballem aquests aspectes, al centre amb altres infants, a l’escola portem programes de lleure i patis inclusius, als extraescolars, i conjuntament amb la familia duem a terme sessions al parc, al carrer, al supermercat…intentant donar resposta en entorn natural el major temps possible.

Tanmateix, fem tallers de diferents temàtiques puntualment, casals d’estiu, acompanyament i intervenció a casals d’estiu de centres educatius i del poble per fomentar i treballar les habilitats socials dels infants i/o adolescents autistes.

Dins del grup d’habilitats socials també atenem i valorem altres infants amb diversitat funcional o simplement que necessiti un suport en les relacions socials.