Intervenció educativa on tractem totes les àrees del desenvolupament i treballem les habilitats tant personals, socials, d’aprenentatge i d’autonomia de l’infant i/o adolescent.

Al Centre Fem Camí disposa de psicopedagogues, pedagogues, logopedes, educadores i mestres d’Educació Especial on podem atendre diferents patodologies i trastorns del desenvolupament. Tanmateix infants i/o joves amb difucultats d’aprenentatge o qualsevol infant que necessiti suport educatiu.

Atenem:

  • TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) (consultar intervenció detallada a la web)
  • TDA-H
  • SAF
  • Dislèxia
  • Trastorns de conducta
  • Trastorns del llenguatge
  • Discapacitats cognitives, visuals, auditives o motrius
  • Retard maduratiu i dificultats d’aprenentatge
  • Altres

La intervenció que es duu a terme és individualitzada amb l’infant i/o jove i a l’hora una coordinació activa i continuada amb el centre educatiu (escola o institut) i la família amb un assessorament i orientació en tot moment.