El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), és un trastorn neurobiològic, és a dir que són alteracions en el desenvolupament de diverses funcions del sistema nerviós central.

Mostren alteracions en l’àrea comunicativa, cognitiva i social.

  • Dificultats en la comunicació verbal , en la comprensió, interpretació verbal i no verbal.
  • Conductes repetitives i de forma esteriotipada
  • Rutines molt rigides i centres d’interès poc adequats i de forma intensa
  • Dificultats en les habilitats personals, interacció i habilitats socials
  • Hiper o hipo sensibilitats en l’entorn

Cada infant amb TEA és únic, i pot haver-hi diferents alteracions més intensificades en un àrea o altre, a part de les dificultats que pot presentar i les capacitats de cada un.

Actualment els estudis parlen d’una prevalència d’1 cas TEA de cada 100 persones.

Una de les recomencacions tant pel sistema sanitari com educatiu, i estudis que ho demostren, l’atenció precoç és essencial per la millora de qualitat de vida de l’infant i de la seva família, amb una intervenció en bases científiques, una intervenció específica i continuada al llarg de la infancia, i en les etapes en l’adolescència i la transició a la vida adulta, és essencial un acompanyament terapèutic.