L’autisme és un trastorn neurobiològic, que pot comportar alteracions en el desenvolupament de diverses funcions del sistema nerviós central. Possible afectació a l’àrea de la comunicació i en la interacció social en diversos contextos.

àrea comunicativa i social

  • Alteracions Socials i Comunicatives: Dificultats en la comunicació verbal , en la comprensió, interpretació verbal i no verbal, relacionades en la interacció social.
  • Patrons de comportament, interessos o activitats restringides i repetitives.
  • Hiper o hiporeactivitat en l’entorn, segons el perfil sensorial.
  • Poden presentar comorbiditats associades a l’autisme.

L’autisme és una condició de vida, cada persona autista és única, tant amb les seves capacitats com les seves necessitats de suport, dins del paradigma de la neurodiversitat.

Actualment els estudis parlen d’una prevalència d’1 cas de cada 81 persones a Catalunya.

Una de les recomencacions tant pel sistema sanitari com educatiu és l’atenció precoç, essencial per la millora de qualitat de vida de l’infant i de la seva família, amb una intervenció en bases científiques, una intervenció específica i continuada al llarg de la infància, i acompanyar en diferents etapes, en l’adolescència i la transició a la vida adulta.