La Logopèdia és la disciplina que engloba l’estudi, la prevenció, la detecció, l’evaluació, diagnòtic i el tractament dels trastorns de la comunicació humana: les alteracions de la veu, de l’audició, de la parla, del llenguatge (oral, escrit, gestual); i de les funcions orofacilas i deglutòries.

A les sessions de Logopèdia treballem la comunicació (parla i llenguatge) i les habilitats implicades en l’adquisició d’aprenentatges com la lectoescriptura a través de la motivació de l’infant i sota un pla de treball coordinat i plantejat per tot l’equip del centre.

La nostra intervenció es duu a terme al nostre centre com a l’entorn natural per afavorir la generalització vivencial de les estratègies que treballem i sempre des de la motivació de l’infant i les necessitats de la família que són el nucli del nostre treball en equip.

A Fem Camí comptem amb la Meritxell Gargallo,

Logopèda, especialista amb teràpia miofuncional en disfuncions orofacials, i en el diagnòstic i tractaments dels Trastorns de l’Aprenentatge i del Neurodesenvolupament. Formada en Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, en problemes de alimentació en el TEA, amb Trastorns Específics del Llenguatge (TEL), en Dificultats Específiques de la Lectoescriptura, i 1r nivell de formació en Integració Sensorial (CEIB). Experiència amb altres centres psicopedagogs i multidisciplinars.

Funcions

Elaboració d’informes diagnòstics i plans de treball.

Detecció i prevenció.

Intervenció en infants i joves amb trastorns de la comunciació i del llenguatge.

Intervenció multidisciplinar en: TEA, Alteracions de la parla i del Llenguatge (retards de la parla o llenguatge, dislàlies, TEL…), Trastorns de l’aprenentatge, Teràpia Miofuncional (deglució disfuncional, quequeig, veu, etc.), TDAH.

Coordinació continuada amb especialistes externs com: CDIAP, CSMIJ, centres Educatius, CREDA, unitats especialistres en centres hospitalaris, entre d’altres.

Assessorament familiar.