Actualment estem formades per aplicar la Pràctica Centrada en la Família, un model on l’evidència científica corrobora que en l’actualitat, les intervencions amb major eficàcia i eficiència són les que tenen per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Les pràctiques professionals han anat experimentant una transformació cap a intervencions en les quals la família participen de manera activa durant tot el pla d’intervenció, aportant el seu rol com a coneixedors i amb llarga continuïtat en la vida dels seus fills.

Aquest model ens permet un treball conjuntament amb la família, un acompanyament i coordinació molt propera on s’intervé des de les necessitats i demandes de la família, influint al dia a dia, promovent la inclusió i lluitant pels drets de les famílies i de l’infant en concret.

«Des de Fem Camí donem molta importància a les sessions conjuntes amb la família, a l’entorn natural, insidint en el seu dia a dia, encarar les preocupacions i necessitats, i transformar-les amb objectius específics, quantificatius i d’eficacia.»