Dins del servei específic de reforç escolar grupal per adolescents amb dificultats escolars, i dins de les intervencions educatives que duem amb adolescents amb dificultats d’aprenentatge o amb diagnòstic, duem un programa d’hàbits d’estudi, planificació i tècniques, on orientem l’alumne/a, donant pautes i estratègies d’estudi, d’organització, per tal d’afavorir en la seva autonomia de treball.

Cada alumne/a és únic/a, per tant no ens basem amb una tècnica en concret, si no intentem donar totes les tècniques i estratègies d’estudi possibles, tenint en compte les seves capacitats, necessitats i dificultats, per la millorar del seu rendiment en els estudis.

Les tècniques d’estudi són una série de mètodes , estratègies i eines destinats a fer que l’alumne aprengui a aprofitar el temps dedicat a l’estudi i a l’organització del seu treball, i afavorir el seu procés d’aprenentatge. Aquests faciliten el treball intel·lectual i augmentes el rendiment acadèmic.