La reeducació és una intervenció psicopedagògica personalitzada d’aquelles dificultats que presenta l’infant en relació els aprenentatges i el rendiment acadèmic, i en el seu desenvolupament.

L’objectiu és treballar en el procés d’aprenentatge i en l’adquisició d’habilitats i capacitats bàsiques.

A part de proporcionar estratègies per millorar el funcionament escolar de l’alumne/a i en la resta d’entorns, molts cops ens trobem que els aprenentatges bàsics d’infantil no acaben de estar assolits i això dificulta poder avançar amb les habilitats i aprenetatges, com la lectura i escriptura, els conceptes i continguts matemàtics que es troben més endavant.

És per això, que apliquem una reeducació basant-nos en quins aprenentages i habilitats partim per poder avançar en el seu desevolupament i aprenentatge. Ens centrem amb diferents aspectes:

  • Orientació espacial
  • Orientació temporal
  • Percepció visual
  • Raonament lògic
  • Coordinació visiomotriu
  • Coordinació motriu i lateralitat
  • Grafomotricitat i dibuix
  • Motricitat fina
  • Psicomotricitat