Intervenció psicoeducativa basada en la Teràpia Conductual Positiva, sempre amb mètodes i programes referents a metodologies amb evidència científica com el Suport Conductual Positiu, TEACCH, PECS i Pràctiques Centrades a la Família.

La intervenció consisteix en treballar totes les àrees del desenvolupament tenint en compte les necessitats de l’infant, sobretot en l’àrea comunicativa, cognitiva i social, i les habilitats personals, socials, d’aprenentatge i d’autonomia.

El pla de treball és individual on es marca objectius específics i quantificatius.

La família i l’escola juga un gran paper en la intevenció que es duu amb l’infant per avançar en el seu desenvolupament i aprenentatge. Per aquest motiu Fem Camí es coordina d’una forma activa i continuada als centres educatius i amb les famílies.

Depenent de cada infant, la intervenció es fa en diferents contextos (centre, casa i escola). Creiem important poder aplicar els objectius marcats en entorn natural per la generalització, per fer un treball més complert i eficaç.