QUÈ ÉS LA TERÀPIA OCUPACIONAL?

La teràpia ocupacional es una professió sòcio-sanitària que vol promoure la major autonomia, benestar i qualitat de vida en les persones, a traves de l’ocupació.

El/la terapeuta ocupacional fa servir l’activitat de forma terapèutica per la prevenció de les malalties i/o discapacitats, el manteniment de la salut, la rehabilitació de la funcionalitat i l’adaptació del entorn de les persones. Tot això amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament i una participació satisfactoris en totes les activitats de la vida diària.

OBJECTIUS I METODOLOGIA DEL SERVEI

L’objectiu principal del terapeuta en atenció precoç (terapeuta ocupacional pediàtric) és maximitzar el potencial individual de cada nen/a en els diferents entorns i situacions (escola, casa, jocs, etc), oferint eines bàsiques d’aprenentatge per tal que generin les bases necessàries en el desenvolupament de noves destreses i habilitats.

Per això, s’utilitzen diferents valoracions estandarditzades i observacions sistemàtiques realitzant un estudi global i en profunditat del desenvolupament dels infants. També es tindrà en comte la seva historia individual i coordinació amb altres dispositius de recolzament, com el empoderament amb la família i altres institucions relacionades amb el menor.

Què és la integració sensorial?

A.Jean Ayres en la seva teoria d’Integració Sensorial va definir aquesta com el “procés neurològic que organitza les sensacions del propi cos i del ambient i fa possible l’ús del cos de forma efectiva en el ambient”.

És la manera que té el sistema nerviós de rebre i interpretar l’informació procedent dels sentits i generar respostes adequades i eficients.

Tenim 7 sistemes sensorials:

QUAN ÉS NECESSÀRIA LA TERÀPIA OCUPACIONAL?

COM TREBALLEM?

Es treballa des d’una perspectiva integral, tenint en comte a la persona a dins dels seus contextos naturals (família, escola, comunitat…), per oferir la intervenció més adaptada a la persona segons les seves necessitats.

Els models principals d’intervenció són:

•Integració sensorial

•Psicomotricitat

•Teràpia de joc

•Aprenentatge manipulatiu